Studiedag HGJB over homoseksualiteit

Gisteren mocht ik aanwezig zijn op de studiedag georganiseerd door het HGJB en de GB over homoseksualiteit. Dr. Prosman, schrijver van het boek “Homoseksualiteit tussen Bijbel en actualiteit” en dr. Plaisier, scriba van de PKN, waren onder de inleiders. Het onderwerp is duidelijk een heet hangijzer en splijtzwam binnen de kerken.

Persoonlijk kan ik me het meest vinden in de opvatting van dr. Prosman, die geen ruimte in de Bijbel ziet voor homoseksuele relaties, ook niet in “liefde en trouw”. Dr. Plaisier ziet die wel, hij stelde dat homoseksualiteit door sommigen als “gave” wordt gezien. Dr. Plaisier beseft ook dat de Bijbel niet positief spreekt over homoseksualiteit, maar vraagt zich af of daar waar de Bijbel over schrijft hetzelfde is als wat wij nu als homoseksualiteit kennen.

‘s Avonds waren Van Wijngaarden, schrijver van het boekje “Oké, ik ben dus homo”, drs. Voet (docent CHE) en drs. Van’t Hof (orthopedagoog) aanwezig, alsmede 2 homoseksuele jongeren die hun verhaal en ervaringen deelden.

Van Wijngaarden, zelf homoseksueel, leeft celibatair omdat hij in de Bijbel geen ruimte vindt voor homoseksuele relaties. Mensen kunnen zonder seks, maar niet zonder liefde. Het belang van seks moeten we niet overschatten. Daarom adviseert hij personen met homoseksuele gevoelens te investeren in goede en intieme vriendschappen. In zijn boekje zoekt hij de grenzen op van wat wel en niet kan en mag volgens de Bijbel. Dat doet hij m.i. op een sympathieke manier als ervaringsdeskundige.

Van’t Hof benadrukte dat een veilige omgeving en begrip komt voor mensen met gevoelens voor hetzelfde geslacht belangrijk is.

Voet stelt dat vriendschappen geen enkel probleem zijn. Maar seksualiteit is voorbehouden enkel en alleen voor de man en vrouw binnen het huwelijk.

Zie voor meer informatie de volgende links.

http://www.nd.nl/artikelen/2014/februari/20/debat-over-de-gave-van-homoseksualiteit

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/kerk_mag_niet_zwijgen_over_homoseksualiteit_1_807373

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.