“Honderden predikanten tekenen anti-lhbt verklaring” (NRC)

Volgens het NRC zouden “Honderden predikanten” een “anti-lhbt verklaring” hebben getekend. De verklaring zou door zo’n 250 voorgangers en predikanten uit “orthodox-protestantse” gemeenschap zijn getekend. Trouw meldt dat er mogelijk meer “medestanders” komen omdat de verklaring naar “nog eens honderden predikanten is gestuurd”. Op de website van de NOS staat, overigens geheel onterecht, dat “homoseksuelen en transgenders van hun geaardheid kunnen genezen. De bewoording van artikel 12 is duidelijk anders:

WIJ BEVESTIGEN dat de genade van God in Christus zowel vergeving als levensveranderende kracht geeft, en dat deze vergeving en kracht een volgeling van Jezus in staat stellen om zondige verlangens te doden en te leven op een wijze die de Heere waardig is“.

Verder diverse reacties op de verklaring op sociale media: ds. Alexander Veerman, ds. Axel Wicke, dr. Stefan Paas, Rob Jetten (D66).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.