Bidden voor homostel in Anglicaanse kerk

In de Anglicaanse kerk mogen homohuwelijken niet ingezegend worden. Wel mag voor het homostel gebeden worden. Het huwelijk blijft voorbehouden voor man en vrouw. Lees het volledige bericht op:

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/anglicanen_bidden_voor_homopaar_mag_1_806719

Hoe sympathiek deze handelswijze ook wil zijn, op deze manier wordt er hoe dan ook een ruimte geschapen voor homoseksuele die we in de Bijbel niet kunnen vinden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.