De Nashville-verklaring: uitspreken tegen “transgenderisme”

Komende zaterdag zal aan veel voorgangers/predikanten gevraagd worden om de zgn. Nashville-verklaring te ondertekenen. Deze verklaring bestaat uit 14 artikelen waarin het huwelijk wordt omschreven als ‘levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw. Homoseksuele relaties en “transgenderisme” worden afgewezen. Velen hebben de verklaring al ondertekend. U kunt de gezamenlijke verklaring, die gepubliceerd is in het RD, hier lezen. De verklaring is voorzien van een ‘pastoraal nawoord’. Een andere weergave van de Nashville-verklaring kunt u hier lezen. De originele Engelstalige “Nashville Statement” kunt u hier lezen. Het is belangrijk dat deze verklaring gekomen is omdat m.i. het onderwerp homoseksualiteit nauw verbonden is met wat wij geloven en belijden wat betreft het goddelijk gezag, de helderheid en de betrouwbaarheid van Gods Woord, de Bijbel. Duidelijkheid daarin is geen overbodige luxe.

In de media wordt al gesproken over een “homofobe” verklaring met “zeer conservatieve standpunten over homoseksualiteit en transseksualiteit” waarin wordt “veroordeeld” en opgeroepen tot “verketteren”. Komt op mij stigmatiserend over. Want veroordelen en verketteren is juist niet de bedoeling is van de verklaring.

Maar ook bij predikanten is er verdeeldheid over de verklaring. Een PKN-voorganger uit Doesburg heeft moeite met de zin: “WIJ ONTKENNEN dat God het huwelijk heeft ingesteld als een homoseksuele, polygame of poly-amoreuze relatie”. Het zou volgens hem de indruk wekken “dat een homoseksuele relatie ook polygaam is. Het gaat in het huwelijk om liefde en trouw”. Maar dat staat uitdrukkelijke NIET in de verklaring (vandaar de komma achter het woord “homoseksuele“). Dat “liefde en trouw” een belangrijke factor in het huwelijk zijn mag duidelijk zijn. Maar ook de man/vrouw is volgens de Bijbel een absolute voorwaarde voor het huwelijk (Gen. 2:18-24; Matth. 19:1-12).

De liefde van Jezus voor zondaren was en is radicaal. Maar dat is niet het enige, zoals sommigen lijken te suggeren. Want de liefde van Jezus is niet vrijblijvend. Jezus wil niet dat we in de zonde blijven, maar ons ervan afkeren. Tegen een langdurig zieke man zegt Jezus nadat Hij hem beter heeft gemaakt: “Zie, u bent beter geworden. Zondig niet meer opdat je niet iets ergers overkomt!” (Joh. 5:1-18). Tegen de overspelige vrouw (wat een conservatieve taal toch) is de Here Jezus duidelijk: “Ga heen en zondig niet meer!” (Joh. 8:1-11). En wij zijn allemaal zondaren.

Ik ben benieuwd hoeveel predikanten binnen de NGK/GKV/CGK deze verklaring zullen ondertekenen.

4 thoughts on “De Nashville-verklaring: uitspreken tegen “transgenderisme”

 1. “WIJ BEVESTIGEN dat het zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren” (artikel 10)

  Kortom, heteroseksuele onreinheid (want daar maken veel van de ondertekenaars zich natuurlijk schuldig aan, denk ik dan vilein) valt wel goed te keuren.

  • Hallo Eelco, artikel 1 en 2 van de verklaring vertellen duidelijk dat “heteroseksuele onreinheid” NIET de bedoeling is van de God, de Schepper, en dus ook zeker NIET goed valt te keuren.

 2. nog homoseksuelen nog transgenders mogen worden uitgesloten van onze maatschappij.
  wij zijn allemaal kinderen van onze schepper.
  Er bestaat geen enkele maar dan ook geen enkele exclusiviteit op gelovig zijn en christendom.Iedereen is gelijk niemand uitgezonderd. het christendom moet zich afschuwelijk schamen over dit soort uitspraken en uitsluitingen
  God en Jezus is voor iedereen

  • Tot uitsluiting, discriminatie en geweld wordt in de verklaring op geen enkele wijze, direct of indirect, opgeroepen. Ook niet tot haat of afwijzing van de homoseksuele medemens. De schrijvers van de verklaring hebben zich laten leiden door hun liefde voor God en Zijn Woord, en de medemens, ook de homoseksuele of transgender. De Bijbel is echter vrij duidelijk afwijzend over homoseksuele praktijken. God en Jezus zijn er voor iedereen die zich bekeert van zijn/haar zonde en Hem wil volgen. Ik hoop toch dat het Christenen vrij staat om te leven naar de Gods Woord, de Bijbel. Dat willen Christenen omdat ze geloven dat God, Die alle mensen geschapen heeft, het beste weet wat goed is voor de mens. Voor dat Evangelie wil ik mij niet schamen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.