Israël: archeologie laat zien dat vroege Christenen en moslims niet in vrede samen leefden in Shivta

Lang werd gedacht dat Christenen en moslims in vrede samen leefden in de plaats Shivta, 40 km ten zuidwesten van Be’er Sheva, in de Negev woestijn. De plaats werd mogelijk gesticht in de eerste eeuw voor Christus door de Nabateans en bereikte haar hoogtepunt tussen de 5e en 7e eeuw na Christus. De plaats raakte in verval tijdens de vroege islamitische periode die volgde op de Byzantijnse periode. Shivta werd verlaten in het begin van de 9e eeuw.

Wat zou de oorzaak zijn geweest? Droogte, ziekte, een aardbeving? In elk geval veranderde de gemeenschap toen de Christenen steeds meer macht moesten afstaan aan de moslims. Mogelijk hebben de zware belastingen die Christenen aan de moslims moesten betalen ervoor gezorgd dat zij uiteindelijk Shivta hebben verlaten.

In Shivta werd een moskee ontdekt en aanvankelijk werd aangenomen dat deze naast een kerk stond die in dienst bleef als kerk. Dit omdat de mikhrab, een moslim gebed niche die uitkijkt richting Mekka, in de kerk was gebouwd en een naastgelegen doopvont was niet beschadigd.

Maar de moskee en een woning blijken gebouwd te zijn uit afgebroken stukken van de kerk. Dit hergebruik leek ook niet erg respectvol te zijn gedaan. Een trede in de hoofdingang van de woning en een andere moskee waren ingelegd met Christelijke symbolen. Dat is een duidelijke aanwijzing, en niet die van een vreedzaam samenleven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.