4e Adventsdag 2018

Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
De Geest van de HEER zal op Hem rusten:
een geest van wijsheid en inzicht,
een geest van kracht en verstandig beleid,
een geest van kennis en ontzag voor de HEER.
Hij ademnt ontzag voor de HEER;
zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn,
noch grondt Hij Zijn vonnis op geruchten.
Over de zwakken velt Hij een rechtvaardig oordeel,
de armen in het land geeft Hij een eerlijk vonnis.
Hij tuchtigt de aarde met de gesel van Zijn mond,
met de adem van Zijn lippen doodt Hij de schuldigen.
Hij draagt gerechtigheid als een gordel om Zijn lendenen
en trouw als een gordel om Zijn heupen
. [Jes. 11:1-5]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.