Classis CGK wil dat CGK Kampen avondmaalsviering besluit terugdraait

De CGK-classis Zwolle is van mening dat de CGK Kampen niet langer mag accepteren dat de NGK Kampen kerkleden met een homoseksuele relatie toelaat aan het avondmaal. Beide kerken werken al jaren samen, inclusief een jaarlijkse gezamenlijke avondmaalsviering. De classis is van mening dat CGK Kampen haar besluit om deze NGK-praktijk ‘te dragen’ terug moet draaien omdat deze strijdig zou zijn met synodebesluiten over homoseksuele relaties. Overigens kennen meer CGK-gemeenten, onder meer in de classis Zwolle, dezelfde praktijk als de NGK Kampen.

Update: CGK Kampen wil doorgaan met avondmaalsvieringen met plaatselijke NGK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.