Vaticaanstad: paus bezorgd over “homoseksualiteit bij priesters”

De paus zou heebn gezegd dat homoseksualiteit bij priesters “een zaak is de hem zorgen baart. Evenals dat “in onze samenlevingen homoseksualiteit in de mode lijkt te zijn“. Ook zou hij het “verkeerd” hebben genoemd dat sommigen beweren dat homoseksuelen in de geestelijkhei ordes “niet zo erg is”. “Er is geen plaats voor deze soort affectie” onder de geestelijheid. Homoseksuelen zouden geen priesters mogen worden of zich mogen aansluiten bij andere religieuze ordes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.