lhbt-ers ervaren nog onveiligheid

Volgens een rapport van het SCP blijkt dat lhbt-ers de afgelopen jaren minder te maken hebben gehad met respectloos gedrag. Lhbt-ers zouden niet vaker met geweld in aanraking komen dan heteroseksuelen. Dan kan zijn omdat ze meer geaccepteerd worden of dat zij hun gedrag hebben aangepast. Maar ook rapporteren lhbt-ers een ongezondere levenstijl en meer lichamelijke en psychische gezondheidsproblemen. De verschillen tussen biseksuele en heteroseksuele personen is het grootst. Reden voor zorg.

LHB personen rapporteren een ongezondere leefstijl en meer lichamelijke en psychische gezondheidsproblemen dan heteroseksuele personen. De verschillen zijn het grootst tussen biseksuele en heteroseksuele personen. Voorbeelden van de ongezondere leefstijl zijn dat het percentage dat ooit verschillende vormen van (hard)drugs heeft gebruikt fors hoger is onder LHB’s (bv. 7% van de heteroseksuele, 20% van de biseksuele en 15% van de lesbische/homoseksuele deelnemers gebruikte ooit ecstasy). Biseksuele personen hebben ook verhoogde percentages obesitas, overmatig alcohol gebruik en dagelijks roken. Zo drinken biseksuele personen bijvoorbeeld twee keer zo vaak overmatige alcohol dan heteroseksuele personen (20% vs. 9%).

LHB’s hebben vaker een slechte ervaren gezondheid en vaker een langdurige aandoening/ziekte. Van de heteroseksuele personen ervaart 22% een slechte gezondheid, onder de biseksuele personen is dat 36% en onder lesbische/homoseksuele personen 27%. LHB’s zijn vaker psychisch ongezond en ze hebben vaker een depressie meegemaakt. Zo maakte 8% van de heteroseksuele bevolking een depressie mee het afgelopen jaar tegenover 18% van de biseksuele en 15% van de lesbische/homoseksuele bevolking.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.