Nieuwe definitie van massa 1 kg

Meer dan een eeuw lang werd een massa van 1 kg gedefinieerd als de massa van het IPK (Internationaal Prototype Kilogram), een voorwerp van platinum-iridium, bewaard sinds 1889 in een kluis in Parijs. Kopieën van de IPK werden over de hele wereld gebruikt.

De massa van 1kg wordt nu m.b.v. de balans van Kibble en de constante van Planck (h) gedefinieerd en luidt:

\frac{h}{6.626.070,15 \cdot 10^{-34} m^{-2}s}.

Voor het dagelijks leven zal de verandering van definitie van 1 kg geen gevolgen hebben.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.