VS: SBC-voorganger wijst homoseksuele relaties niet om meer af om zoon en legt functie neer

In 2014 vertelde een voorganger van de Southern Baptist Convention dat hij van mening was veranderd wat betreft homoseksuele relaties. Homoseksuele relaties zouden volgens hem geen probleem meer zijn. De reden was dat zijn zoon vertelde dat hij homoseksueel is. De kerk die hij diende wilde homoseksuele relaties noch goedkeuren nog afwijzen en werd niet veel later uit et kerkverband gezet. Zijn uitleg van Rom 1:27 (“en ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen; zo worden ze ervoor gestraft dat ze van God afgedwaald zijn.“) is dat het zou gaan om “Caligula”, een Romeinse keizer, die zijn bevelhebber zou hebben verkracht en vervolgens in zijn geslachtsdeel werd gestoken. Een paar maanden geleden heeft de voorganger zijn functie neergelegd.

Hij was verder (n.a.v. een preek over Jezus die de tempel reinigt) van mening dat God nooit zo hebben gewild dat de kerk “geïnstitutionaliseerd” zou raken en dat het idee van betaalde voorgangers een afwijking zou zijn van Gods intenties.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.