IND betaalt miljoen euro dwangsom aan “vluchtelingen”

De IND zou tot 1 oktober van dit jaar al meer dan 1 miljoen euro aan dwangsommen hebben betaald aan “vluchtelingen”. Dit bedrag zou nog 4 keer zo hoog kunnen worden omdat er nog zaken lopen. Bij de IND is een achterstand ontstaan door o.a. tekort aan personeel. Asieladvocaten kunnen een namens hun cliënten een zgn. ingebrekestelling in als een asielaanvraag niet tijdig is afgehandeld.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.