PKN wil “homohuwelijken” niet “inzegenen” maar vindt ze ook niet “tweederangs”

In de meeste PKN kerken kunnen homo’s “trouwen”. Maar het is niet hetzelfde als bij hetero’s. Ze kunnen hun “huwelijk” laten “zegenen”, maar niet laten “inzegenen”. Binnenkort wordt hierover weer gediscussieerd binnen de PKN. Er zijn twee opties: of het huidig onderscheid blijft of het “homohuwelijk” wordt gelijkgesteld aan het heterohuwelijk.

1 thought on “PKN wil “homohuwelijken” niet “inzegenen” maar vindt ze ook niet “tweederangs”

  1. Vanuit de bijbelse visie geredeneerd is de vraag ‘zegenen of inzegenen van een homohuwelijk’? zowel volkomen onzinnig (beide zijn niet goed, want je kan nooit iets zegenen waaraan God Zijn zegen niet kan verbinden) als volkomen overbodig, want men mag het überhaupt nooit zover laten komen dat men zijn valse toevlucht zoekt tot een homohuwelijk (dat NB door goddeloze mensen is verzonnen). Helaas is men al een station te ver gegaan. “De kerk slaat daarmee niet de weg in die het Woord van God wijst”. De Bijbel (er)kent überhaupt geen homohuwelijk!!!!! Een kerk die de waarheid loslaat, zet haar geloofwaardigheid op het spel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.