Pakistan: Christin Asia Bibi vrijgesproken van “blasfemie”

In Pakistan is de Christin Asia Bibi door het hooggerechtshof vrijgesproken van “blasfemie”. In 2009 werd ze beschuldigd van blasfemie nadat ze op een warme dag water ging halen voor zichzelf en collega landarbeiders. Twee moslim vrouwen echter weigerden water te drinken uit een beker die ook door een Christen was gebruikt. Een paar dagen later werd ze door een menigte beschuldigd van “blasfemie”. Ze werd vervolgens veroordeeld tot de doodstraf.

De druk vanuit het buitenland om haar vrij te laten nam toe. Australië drong er bij Pakistan op aan haar vrij te laten. Ook vanuit Europa werd actie ondernomen. Handelsbetrekkingen werden afhankelijk gesteld van de uitkomst van haar zaak.

De spanningen liepen hoog op. Moslim extremisten bedreigen de rechters als ze zou worden vrijgespoken. Ze waarschuwden voor “verschrikkelijke consequenties”. De zaak die begin oktober behandeld zou worden werd dan ook uitgesteld. Christenen baden voor haar vrijlating. Het gebed is verhoord. Waarschijnlijk zal Asia Bibi wel Pakistan moeten verlaten voor haar eigen veiligheid.

Inmiddels hebben moslims in Pakistan al opgeroepen om de rechters die Asia Bibi hebben vrijgesproken te vermoorden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.