Canada: Canadian Reformed Churches sturen aan op breuk met GKV

De Canadian Reformed Churches (de “Canadese vrijgemaakten”) sturen aan op een breuk met de GKV. Het advies dat deze week werd gepubliceerd tijdens de synode in Edmonton zal volgend jaar mei worden besproken. Zorgpunten bij de CRC zijn o.a.:

  1. vrouw in het kerkelijk ambt, incl. predikant
  2. samensprekingen met de NGK
  3. mogelijke acceptatie van homoseksuele relaties bij de GKV
  4. binding aan de belijdenis
  5. een publicatie in 2014 van dr. J. Burger, docent aan de TU-Kampen met als titel  Cruciaal: de verrassende betekenis van Jezus’ kruisiging, die door velen uitgelegd wordt als een ondermijnen van het offer van de Here Jezus Christus

Veelzeggend is onderstaande zin uit het rapport (p. 68): “The fact that the GKv and the NGK have grown so much closer together in the last eight years, is not because the NGK has changed and become more reformed, but because the GKv has become more and more like the NGK.” Vertaald: Het feit dat de GKv en de NGK zo dicht naar elkaar toe zijn gegroeid de afgelopen 8 jaar is niet omdat de NGK veranderde en meer gereformeerd werd, maar omdat de GKv meer en meer op de NGK is gaan lijken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.