Dr. Luke Timothy Johnson over homoseksualiteit en de Kerk

Dr. Luke Timothy Johnson is een Amerikaanse nieuwtestamenticus en hoogleraar. Hij schreef een verhelderend artikel over het onderwerp homoseksualiteit en de Kerk. Hieronder een citaat uit het artikel:

I have little patience with efforts to make Scripture say something other than what it says, through appeals to linguistic or cultural subtleties. The exegetical situation is straightforward: we know what the text says. But what are we to do with what the text says? … I think it important to state clearly that we do, in fact, reject the straightforward commands of Scripture, and appeal instead to another authority when we declare that same-sex unions can be holy and good. And what exactly is that authority? We appeal explicitly to the weight of our own experience and the experience thousands of others have witnessed to, which tells us that to claim our own sexual orientation is in fact to accept the way in which God has created us.

Vertaald: “Ik heb weinig geduld met pogingen om de Schrift iets te laten zeggen anders dan dat zij zegt, met een beroep op taalkundige en culturele subtiliteiten. Exegetisch gezien is de situatie duidelijk: we weten wat de tekst zegt. Maar wat gaan we doen met wat de tekst zegt? … Ik vind het belangrijk om helder te zeggen dat we in feite de duidelijke geboden van de Schrift verwerpen, en in plaats daarvan beroepen op een andere autoriteit wanneer we verklaren dat seksuele relaties tussen personen van hetzelfde geslacht heilig en goed kunnen zijn. We beroepen ons expliciet op het gewicht van onze eigen ervaring en de ervaring van duizenden anderen, die ons vertellen dat het claimen van onze seksuele oriëntatie in feite niets anders is dan accepteren hoe God ons geschapen heeft“.

Voor de duidelijkheid: Dr. Johnson is voorstander van het accepteren van homoseksuele relaties binnen de kerk! Daarbij kan hij niet anders dat het duidelijke verbod in de Bijbel verwerpen en zich beroepen op het gezag van de ervaringen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.