Predikant GKV wil ruimte voor homohuwelijk

Een predikant binnen de GKV pleit voor ruimte voor het homohuwelijk. Zijn redenering is als volgt: hoofdlijn van de Bijbel is “dat seks binnen het huwelijk thuishoort. Alle seks buiten het huwelijk is gedoe. Dus, homo’s moeten trouwen“.

Op zich wel een consequente redenering. Maar wat moet je dan met het feit dat in de Bijbel alleen het huwelijk tussen een man en vrouw wordt erkend? En dat de Bijbel alle homoseksuele relaties in de breedste en ruimste zin van het woord afwijst?

Overigens verwacht ik dat er wel een aantal predikanten binnen de NGK het wel met het standpunt van deze GKV predikant eens zullen zijn.

This entry was posted in Bijbel en homoseksualiteit. Bookmark the permalink.

One Response to Predikant GKV wil ruimte voor homohuwelijk

  1. drs. A ten Napel says:

    In concreto ben ik het helemaal met je eens en de redenering van deze GPV collega is gewoon een kringredenering. Huwelijk is een verbond tussen man en vrouw. Helemaal waar.
    Maar hoe dan verder? Het fenomeen is er ook in de kerken en is niet weg te denken. Is er geen pastorale wijze tot regulering in de trant van de scheidbrief van Mozes; Dt. 24.
    Ook Abraham in zijn verbintenis met Hagar overtrad in de kern Gods huwelijkswetgeving uit Genesis. Ismaël is wel opgenomen in het verbond en gezegend.
    Nogmaals het fenomeen is er ook in de kerken en het blijft aanwezig ondanks ons wijzen op de Bijbel. Ik denk heel voorzichtig aan een zegen zonder het huwelijk te betitelen; ik denk aan aanvaarding en begrip. Geloof mij ik worstel er mee Paulus spreekt in Rm. 1, 25.26 duidelijke taal en wijst naar de scheppingsorde. In de wijzen zoals Mozes een scheidingspraktijk aan banden legde is het wellicht een int om op een positieve wijze relaties tussen personen van hetzelfde geslacht aanvaarden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.