George Whitefield (1714-1770): prediker in een eeuw van geestelijk verval

George Whitefield was een prediker in de 18e eeuw, een eeuw van geestelijk verval. Een tijd waarin onzedelijkheid, dronkenschap en criminaliteit veelvuldig voorkwamen. Predikanten die een nauwelijks de Bijbel lazen en een werelds leven leidden. Baptistenprediker Benjamin Keach (1640-1704) had in 1701 al gemeld dat “homoseksualiteit algemeen aanvaard was en openlijk werd bedreven“.

This entry was posted in Bijbel en homoseksualiteit. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.