Sola Scriptura

In onze tijd is het niet vanzelfsprekend meer op Gods Woord, de Bijbel, als hoogste en enige norm voor het hele leven te zien. Opmerkelijk is dat dit standpunt in veel kerken, ook binnen de Reformatorische traditie, niet vanzelfsprekend meer is. Want van Gods Woord belijden we dat het geïnspireerd is door de Heilige Geest. Wie kan het beter weten, dan de eeuwige, overal aanwezige, almachtige en alwetende God en Schepper Zelf?

De gevolgen zien we in het omarmen van zaken als de evolutietheorie. Dat lijkt onschuldig. Maar is dat ook werkelijk zo? Volgens de Bijbel (Gen. 3/Rom. 5:14/ 1 Kor. 15:22) is de dood door de zonde van de mens in de wereld gekomen. Maar in de evolutietheorie is de dood eigenlijk toch een noodzakelijk gegeven. Wie de evolutietheorie omarmt, zal dan ook Genesis 1 niet gemakkelijk meer als een historisch boek kunnen lezen.

Wie de normen en waarden die de Bijbel geeft, loslaat, zal meer en meer loslaten. Zal ook de visie op het door God Zelf ingestelde huwelijk tussen man en vrouw er uiteindelijk ook niet onder gaan leiden?

Het loslaten van het Sola Scriptura heeft meer gevolgen dan veel gelovigen vermoeden.

Lees meer op:

http://www.refdag.nl/opinie/toegespitst/sola_scriptura_onopgeefbaar_1_797522

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.