GKV Urk kritisch over rapport vrouwelijke ambtsdragers

De GKV Urk heeft een kritisich brief gestuurd over het rapport vrouwelijke ambtsdragers naar de Synode van de GKV te Ede die later in dit jaar gehouden zal worden. U kunt de brief vinden op de website van de GKV Urk.

De GKV Urk maakt zich zorgen wat voor gevolgen de gekozen hermeneutische benadering zal hebben op andere onderwerpen, waaronder ook het (homo)huwelijk. We kezen bijvoorbeeld:

“Een belangrijke pijler onder dit rapport is de hypothese, dat Paulus de voorschriften m.b.t. de relatie tussen de vrouw en het ambt heeft gebaseerd op de wil dat deze geen aanstoot zouden mogen geven bij de buitenwacht en zodoende meer ingang te vinden voor het Evangelie. Wij achten de bewijsvoering voor deze aanname flinterdun en ook in strijd met het geheel van de Schrift. …

Ook menen wij dat het rapport zich te gemakkelijk afmaakt van de verhouding tussen man en vrouw, zoals deze in de zogenoemde scheppingsorde gefundeerd is. De Here Jezus Zelf heeft in zijn onderwijs over de verhouding tussen man en vrouw steeds terug verwezen naar de schepping, zie Mattheus 19. …

Ook baart het ons zorgen, welk effect deze nieuwe hermeneutische benadering voor gevolgen zal hebben voor andere uitspraken, die in de Heilige Schrift worden gedaan inzake ethische kwesties zoals (homo)huwelijk en seksualiteit, levensbeëindiging en de visie op de kinderdoop.”

Blijkbaar is het voor sommigen moeilijk te aanvaarden dat God blijkbaar een orde in de schepping heeft gelegd tussen man en vrouw. Die niet betekent dat de man meer is dan de vrouw. Man en vrouw zijn volledig gelijkwaardig. Maar Bijbel leert wel duidelijk dat de man een andere positie binnen het huwelijk en de kerk heeft dan de vrouw. Niets in de bewoordingen van Paulus wekt de suggestie dat deze scheppingsorde tijd- of cultuurgebonden zou zijn.

Wie deze scheppingsorde niet kan accepteren, zal naar alle waarschijnlijkheid ook moeite hebben met wat God schrijft over het huwelijk tussen man en vrouw en seksualiteit. Volgens de Bijbel is seksualiteit voorbehouden enkel en alleen voor man en vrouw in het huwelijk. De Bijbel wijst alle vormen van seksualiteit buiten dit huwelijk, dus ook homoseksualiteit, categorisch af.

Dr. Robert Gagnon schrijft op pp. 478-488 van zijn boek The Bible and Homosexual Practice:

“Scripture rejects homosexual behavior because it is a violation of the gendered existence of male and female ordained by God at creation. Homosexual intercourse puts males in the category of females and females in the category of males, insofar as they relate to others as sexual beings. . . . God intended the very act of sexual intercourse to be an act of pluralism, embracing a sexual “other” rather than a sexual “same.” . . . Same-sex intercourse represents a suppression of the visible evidence in nature regarding male-female anatomical and procreative complementarity. Complementarity extends also to a range of personality traits and predispositions that contribute to making heterosexual unions enormously more successful in terms of fidelity, endurance, and health than same-sex ones.”

1 thought on “GKV Urk kritisch over rapport vrouwelijke ambtsdragers

  1. De kerkenraad van de GKv te Urk mag ook beseffen dat hun eigen predikant in de raad van toezicht zit van dezelfde TU waarvan twee leden van de deputaatschap les geven

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.