Loslaten Genesis 1-11 als geschiedenis en homoseksualiteit

Gaan het loslaten van Genesis 1-11 als geschiedenis en het niet meer als onaanvaardbaar zien van homoseksuele praktijken hand in hand? Die conclusie zou je kunnen trekken als je het volgende artikel van Dr. Keith Mascord leest.

http://www.smh.com.au/federal-politics/political-opinion/beliefs-must-be-tempered-by-facts-20120617-20i3t.html

Dr. Mascord is de schrijver van het boek A Restless Faith: Leaving fundamentalism in a quest for God (2012). Hij gaf les in filosofie en pastorale theologie tot 2006 op Moore Theological College.

Uit zijn artikel blijkt duidelijk dat hij de zondvloed onder Noach niet meer als een wereldwijde vloed ziet. Omdat dit op grond van de huidige stand van zaken in de wetenschap onhoudbaar zou zijn. Tegelijkertijd gelooft hij dat homoseksualiteit onderdeel is van Gods creatieve scheppingswerk. Christenen zouden daarom open moeten staan voor het homohuwelijk.

Maar in de Bijbel lezen we duidelijk dat het water de hele aarde bedekte. Waarom zou Noach anders een ark moeten bouwen en daar van alle diersoorten paren mee moeten nemen? Dat lijkt een zinloze activiteit als er slechts sprake is van een lokale vloed.

Wel is Dr. Mascord consistent in zijn opvatting. Of deze consitentie de kerken, maar ook de homoseksuelen veel zal opleveren, is maar de vraag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.