Nog geen besluit NGK homo in ambt

Op de vraag of gemeenteleden met een homoseksuele relatie ouderling of diaken kunnen worden nemen de Nederlands Gereformeerde Kerken nog geen besluit.

Lees het bericht op http://opbouwonline.nl/artikel.php?id=19377

De betreffende studiecommissie heeft al we een voorlopig rapport gepubliceerd. Hierin staat een verslag van een enquête gehouden in plaatselijke kerken en gesprekken met diverse homoseksuele gemeenteleden.

Over het thema homoseksualiteit zijn de meningen binnen de commissie verdeeld. De studie vraagt om grote zorgvuldigheid en kost veel tijd, aldus de commissieleden. Het definitieve rapport wordt in 2015 verwacht. Waarschijnlijk zal de LV dan weer bij elkaar komen om dit rapport te behandelen.

Het onderwerp homoseksualiteit en kerkelijk ambt werd in 2009 door een besluit van de Nederlands gereformeerde kerk van Utrecht actueel. Die stelde dat gemeenteleden met een homoseksuele relatie (in principe) benoembaar zijn in het ambt van ouderling of diaken. Vanuit drie regio’s (classes) werd daarop de LV van de NGK verzocht een uitspraak te doen over de vraag welke weg de Bijbel in deze problematiek wijst.

De Bijbel is m.i. heel duidelijk over homoseksuele relaties. Die worden in de gehele Bijbel, OT zowel NT, onomwonden afgewezen omdat ze een duidelijke afwijking zijn van de orde die God in Zijn schepping heeft gelegd. Zo kunnen we in de Bijbel lezen dat seksuele relaties alleen voorbehouden zijn voor de man en zijn vrouw, binnen het huwelijk (Gen. 1:27; 2:18-24). De Bijbel geeft dan ook geen enkele goedkeuring aan seksuele relaties buiten het huwelijk. Daar vallen homoseksuele relaties ook onder.

Wie een homoseksuele relatie aangaat, zou m.i. daarom niet voor welk ambt dan ook in de kerk in aanmerking moeten komen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.