Godsbeeld aanbiddingsliederen Bijbels niet verantwoord

De onderzochte aanbiddingsliederen zijn „vooral ‘Jezusliederen’ en missen een trinitarisch belijden van God als Vader, Zoon en Geest.” Tot die conclusie komt Hans Riphagen, docent liturgiek aan het Baptisten Seminarium in Barneveld in het evangelische theologische kwartaalbladSoteria na „een kritische analyse van godsbeelden in de hedendaagse aanbiddingsmuziek.” Lees het volledige artikel op:

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/godsbeeld_in_aanbiddingsliederen_bijbels_niet_verantwoord_1_794335

De meeste liederen zijn gericht op God met veel nadruk op reflectie en ervaring. Verder is in de 50 onderzochte liederen maar in 1 een verwijzing naar de Drie-enige God. Naar de Vader wordt in 6 liederen verwezen. Naar de Heilige Geest nog minder.

“Jezus domineert het godsbeeld en verliest daarmee Zijn rol als Middelaar. Ook Zijn mensheid verdwijnt in de schaduw van een hoge christologie. Hij wordt daarmee tot een machtige ‘koning-god’, die altijd aan onze kant staat. Er ontstaat hierdoor een godsbeeld dat de toets van de Bijbel en de heilsgeschiedenis niet kan doorstaan.”

Veel van de onderzochte liederen zijn vermeld in de bundel Opwekking. Vandaar dat het goed is om altijd kritisch te luisteren naar wat je zingt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.