De zwaartekracht: fundamentele kracht of gevolg thermodynamica

Een vraag die theoretische natuurkundigen bezig houdt is of en hoe de tot nog toe bekende 4 fundamentale krachten (zwaartekracht, elektromagnetische kracht, sterke kernkracht en zwakke kernkracht) samengevoegd kunnen worden tot één formule? De bekende natuurkundige dr. Stephen Hawking is al jaren met deze vraag bezig.

Nu heeft de Nederlandse natuurkundige dr. E. Verlinde (verbonden aan de UvA) in 2010 een bijzonder artikel geschreven waarin hij betoogd dat de zwaartekracht geen fundamentele kracht is, maar een gevolg van de thermodynamica. Op elegante wijze laat hij zien hoe niet alleen de zwaartekrachtswetten van Newton maar ook de Einsteinvergelijkingen (Algemene Relativiteitstheorie) af te leiden zijn uit de formules van zijn theorie.

Als zijn theorie “waar” blijkt te zijn, zal dit een grote verschuiving in de Natuurkunde teweeg brengen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.