Kunnen Christelijk geloof en evolutie samengaan? (n.a.v. “En de aarde bracht voort” van prof. G. van den Brink)

Kunnen Christelijk geloof en evolutie samengaan? Volgens prof. G. van de Brink, wiens boek “En de aarde bracht voort” vandaag is uitgekomen, wel. Hij is ervan overtuigd dat de bewijzen voor de evolutietheorie zich opstapelen. En dus moeten Christelijk geloof en evolutie wel samengaan. Tja.

Maar is dat werkelijk zo. Een aantal jaren geleden bijvoorbeeld een wiskundige van de Universiteit van Texas een interessant artikel over de tweede wet van de thermodynamica. Evolutie betekent immers dat er spontaan orde uit wanorde zou moeten ontstaan, en dat kan niet volgens deze wet. Sterker nog: volgens deze wet zal de totale hoeveel orde alleen maar toenemen.

Evolutionisten hebben daar wat op bedacht. Een spectaculaire toename in orde op aarde zou niet strijdig zijn met deze wet omdat de aarde een open systee is, en alles mag plaatsvinden in een open systeem zolang de orde ergens buiten het systeem (de aarde in dit geval) maar afneemt om de toename in orde op aarde te compenseren.

Volgens deze wiskundige klopt dit niet. De entropievergelijkingen  laten zien dat de orde in een open system niet sneller kan toenemen dan geïmporteerd door de grensvlakken. De entropievergelijkingen ondersteunen dus niet het onlogische idee van compensatie.

En zo zijn er wel meer argumenten op te noemen die tegen de evolutietheorie pleiten. Ik denk aan de bekende vis met de naam coelacanth. Eerder zou deze vis volgens de evolutietheorie al miljoenen jaren geleden zijn uitgestoreven. Totdat in 1938 in Afrika een levend exemplar van deze vis werd gevangen.

In september verwacht ik naar de studiedag n.a.v. dit boek te gaan. Ik ben heel benieuwd. Tot nog toe heb ik weinig nieuwe argumenten gehoord om Genesis 1-11 niet als geschiedenis te lezen.

2 thoughts on “Kunnen Christelijk geloof en evolutie samengaan? (n.a.v. “En de aarde bracht voort” van prof. G. van den Brink)

  1. Pingback: En De Aarde Bracht Voort, Christelijk geloof en evolutie - G. van den Brink

  2. “Evolutie betekent immers dat er spontaan orde uit wanorde zou moeten ontstaan, en dat kan niet volgens deze wet. Sterker nog: volgens deze wet zal de totale hoeveel orde alleen maar toenemen.”

    Volgens de evolutiegedachte neemt de orde toe maar volgens de tweede wet van de thermodinamica neemt de totale hoeveelHEID orde AF in plaats van toe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.