Oudste fossielen in Groenland gevonden?

Volgens een artikel in het blad Nature eind vorige maand zouden in Groenland de oudste fossielen tot nog toe zijn gevonden met daarop 3,7 miljard jaar oude  structuren die mogelijk van microbiologische oorsprong zijn (bacteriematten). De aarde zou toen nog maar 0,8 miljard jaar oud zijn. Deze fossielen zouden er op wijzen dat het leven maar liefst 220 miljoen jaren eerder zou zijn ontstaan dan gedacht.

Volgens de onderzoekers zelf is enige gereserveerdheid gepast. Immers: “Het Australische team vond drie rotsen met stromatolieten op één helling in Isua. De fossielen zijn gesteentelagen van één of twee meter lang. In die lagen zijn kegel- en koepelvormige bulten van enkele centimeters hoog te zien. Er zijn geen cellen of andere organische resten overgebleven, maar de vorm en textuur van het sediment lijken sterk op die van andere fossiele bacterie-matten. Aan de vorm van de kegels en koepels is te zien dat die matten op een ondiepe zeebodem groeiden.

Er zijn „belangrijke aanwijzingen” dat hier microben aan het werk zijn geweest, oordeelt vakgenoot Abigail Allwood in een commentaar in Nature. Allwood, van het Jet Propulsion Lab van de NASA, is de ontdekker van de nu een-na-oudste stromatolieten op aarde, uit Australië.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.