Biedt fossiele zeeworm aanwijzingen over gemeenschappelijke voorouder mens?

Vorige week verscheen een artikel in het blad BMC Biology dat een gevonden fossiele worm van 500 miljoen jaar oud mogelijk aanwijzingen over een gemeenschappelijke voorouder met de mens. Sommigen evolutionisten zien deze worm met de naam Oesia als een 500 miljoen jaar oude voorouder van de mens.

De worm is, net als de tegenwoordige afstammelingen, inderdaad een complex dier. Maar om te beweren dat deze worm een (gemeenschappelijke) voorouder van de mens zou zijn, lijkt wat uit de lucht gegrepen.

De worm lijkt zelf niet veel aanwijzingen te geven over de vroege evolutie van dieren. Het is het fossiel van een zeeworm die veel lijkt op wormen die nu gevonden worden.

De stap van zeeworm naar mens is onoverkomelijk groot. Zeker als we bedenken dat er geen onomstreden fossielen van “overgangsvormen” zijn gevonden.

Wie de Bijbel kent en erkent als het betrouwbare en gezaghebbende Woord van God weet wel beter. De mens is niet ontstaan uit een worm, maar geschapen door de almachtige God op de 6e scheppingsdag (Gen. 1:26-27). En niet miljoenen Jaren geleden, maar ca. 8.000-10.000 jaar geleden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.