Huffington Post: Christenen kunnen Mohammed als profeet erkennen

Volgens Craig Considine zouden Christenen de grootheid van Mohammed kunnen erkennen en hem als profeet kunnen accepteren. Hij schrijft o.a.:

Let me say this right off the bat: I fully recognize Muhammad’s greatness. He was an exceptional person; he might even be the greatest and most influential human being ever to walk the face of the earth. Prophet Muhammad brought love, peace, and much more to a part of the world that had little of these things.

De Bijbel is duidelijk: Johannes de Doper is de laatste profeet van het Oudtestamentische tijdperk (Matth. 11:11, 14:2, 16:14, 17:13). Johannes de Doper vertelde dat hij de wegbereider was van de Here Jezus. Hij noemde de Here Jezus “het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt” (Joh. 1:29, 36). Daarnaast vertelt de schrijver van de brief aan de Hebreeën dat het spreken van God door Zijn Zoon, de Here Jezus, het hoogtepunt is van Gods openbaring aan de mensheid (Hebr. 1:1-3).

In de islam mag Jezus dan wel erkend worden als profeet, maar zeker niet als de hoogste profeet. Die eer is voorbehouden aan Mohammed. De islam ontkent dat Jezus de Zoon van God is en ontkent Zijn goddelijkheid.

“De Masih, zoon van Maryam, is niet anders dan een Boodschapper, hij werd waarlijk voorafgegaan door Boodschappers en zijn moeder was een oprechte vrouw.” (Soera 5:75)

“Hij [Jezus] is slechts een dienaar aan wie Wij genietingen hebben geschonken. En Wij maakten hem tot een voorbeeld voor de Kinderen van Israël.” (Soera 43:59)

“Voorwaar, de gelijkenis (van de schepping) van ‘Isa is bij Allah als de gelijkenis (van de schepping) van Adam. Hij schiep hem uit aarde en zei vervolgens tot hem: ‘Wees,’ en hij was.” (Soera 3:59)

Dat wat de islam leert over de Here Jezus is duidelijk niet in overeenstemming met wat de Bijbel leert. Daarom zullen Christendom en islam ook nooit met elkaar te verenigen zijn zonder het Christelijk geloof te ontdoen van haar wezenlijke elementen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.