Manifest van Vluchtelingenwerk: maak van Europa één groot azc?

Op de website van Vluchtelingenwerk is het manifest van deze organisatie te vinden. Het manifest bevat m.i. nogal merkwaardige elementen.

Ten eerste is het onjuist om gemeenten te verplichten kleinschalige opvang te bieden aan “asielzoekers”. Uiteraard moeten echte vluchtelingen geholpen worden. Maar daarvoor moet wel eerst uitgezocht worden wie een echte vluchteling is en wie niet. De gebeurtenissen in Duitsland maken duidelijk dat er een significante groep gelukszoekers en criminelen zijn die op grove wijze misbruik maken van de asielaanvraag.

Vluchtelingen en asielzoekers onbeperkt toegang geven tot de arbeidsmarkt zal, zeker bij de migratiestromen in deze omvang, m.i. kunnen leiden tot moeilijkheden op de arbeidsmarkt. Daarnaast is het de vraag of deze maatregel zoveel zal helpen. Onderzoek laat zien dat veel ex-asielzoekers ook na vele jaren in Nederland afhankelijk is van een uitkerinng.

Vluchtelingen na drie jaar een permanente verblijfsvergunning geven zal m.n. een stimulans zijn voor de migratiestromen die we afgelopen maanden hebben gezien. Evenals het verhogen van het aantal hervestigingsplaatsen en mogelijkheden voor gezinshereniging uitbreiden, en het openen van een aanmeldcentrum in elke EU-lidstaat. Het lijkt wel of Vluchtelingenwerk daar belang bij heeft (vergeet niet dat het salaris van algemeen directeur Dorine Manson boven de €100.000 per jaar is!). Maar het laten overspoelen van Europa met “vluchtelingen”) is m.i. een slechte oplossing. De problemen lossen niet op als “vluchtelingen” uit het Midden-Oosten hier allemaal permanent blijven. De moslims daar zullen immers hun sektarische conflicten uiteindelijk zelf, zonder geweld, moeten leren oplossen en hun landen weer opbouwen en in vrede met elkaar leven.

Het lijkt wel alsof Vluchtelingenwerk van Europa één groot asielzoekerscentrum wil maken. Of dat de “vluchtelingen”crisis uiteindelijk ten goede zal komen, is maar de vraag. Het lijkt eerder bij te dragen aan bijvoorbeeld de islamisering van Europa, met alle mogelijke gevolgen voor bijvoorbeeld vrouwen, en andersgelovigen zoals Christenen.  Zullen moslims, als deze in grote getale naar Europa komen en ongehinderd blijven komen, probleemloos integreren? Wat zullen bijvoorbeeld de gevolgen zijn voor de vrijheid in Europa? Bijvoorbeeld die van godsdienst. Het is immers algemeen bekend dat Christenen en vrouwen het in veel moslimlanden niet erg gemakkelijk hebben.

Nogmaals: echte vluchtelingen moeten geholpen worden. We moeten zonder meer van harte bereid zijn om onze vrijheid en welvaart te delen met hen die voor oorlog en geweld zijn gevlucht. Maar de wijze waarop Vluchtelingenwerk dat wil, lijkt niet erg reëel.

En verder telt Europa genoeg “eigen” armen en daklozen. Het kan niet zo zijn dat we die vergeten en aan hun lot overlaten. Maar wel alle zorg geven aan mensen van “ver”. Dat zal alleen maar bijdragen aan een groeiende onvrede.

Wat Vluchtelingenwerk eigenlijk lijkt voor te stellen is om gewoon de grenzen van Europa open te stellen voor iedereen. Van een “radicaal andere” benadering van het “vluchtelingen”vraagstuk zou toch meer verwacht mogen worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.