Actie binnen PKN voor gelijkstellen “homohuwelijk” aan “heterohuwelijk”

Binnen de PKN zijn de Vereniging voor Vrijzinnig e Predikanten (VVP) en de predikantenbeweging Op Goed Gerucht (OGG) een actie gestart om in de kerkorde het “homohuwelijk” gelijk te stellen aan het “heterohuwelijk”. Hierbij wordt samengewerkt met de LKP, de overkoepelende LHBT-beweging in Nederland. Op dit moment kan een heterohuwelijk worden ingezegend, terwijl een homohuwelijk alleen gezegend kan worden. Het verschil lijkt klein, maar men ervaart dat er zo toch een onderscheid wordt gemaakt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.