Meeste Nederlanders voorstander ruimhartig asielbeleid?

Volgens berichten in diverse media zouden steeds meer Nederlanders voorstander zijn van een ruimhartig asielbeleid. Daarbij beroept men zich op het onlangs verschenen rapport van het SCP. Maar het beeld dat geschetst wordt, lijkt niet te kloppen. Integendeel, zo lezen we in Elsevier: de meeste Nederlanders (ruim 70%) zijn tegen een ruimhartig asielbeleid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.