Duitsland: vrouwen in Keulen diep vernederd

Tijdens de jaarwisseling werden vrouwen in o.a. Keulen nogal schaamteloos aangeraakt en vernederd door vermoedelijk mannen van Noord-Afrikaanse en Arabische afkomst. Ze werden voor “hoer” en “slet” uitgemaakt. Wat beangstigt is het grote aantal verdachten: de Duitse politie zou 2000 verdachten op het oog hebben.

Opmerkelijk is dat eigenlijk pas deze week hierover in de reguliere media berichten verschijnen. Mijn vermoeden is dat als een groep autochtone Duitsers dit met getinte vrouwen had gedaan, er veel sneller gereageerd zou zijn, m.n. door linkse politici en media. Veelvuldig zou het woord ‘racistisch’ hebben geklonken. Nu is er wel verontwaardiging, maar die blijft toch wat algemeen van aard. Wat ook opvalt is het zwijgen van de linkse politici.

Want wat hier heeft plaatsgevonden staat niet op zich.

  1. Verkrachtingen in AZC Duitsland
  2. Duitsland: verkrachtingsepidemie door migranten
  3. Zweden: media zwijgen over verkrachtingen door asielzoekers en migranten

Als “vluchtelingen” en “migranten” deze walgelijke misdaad werkelijk hebben begaan, dan is dit een schaamteloos misbruik van de gastvrijheid die zwaar bestraft moet worden. M.i. moet dit bij een veroordeling door de rechter directe gevolgen hebben voor asielaanvragen en verblijfsvergunningen: intrekken van status, schadevergoeding betalen, straf uitzitten en daarna onmiddellijke en definitieve uitzetting.

Volgens een Duitse verslaggever zijn de daders van de aanrandingen “criminele asielzoekers”. Natuurlijk moeten we de resultaten het politieonderzoek afwachten. En uiteraard moeten we ervoor waken teveel te generaliseren. Er zijn ook echte vluchtelingen, die geen kwade bedoelingen hebben. En die moeten we ook zonder meer helpen. Maar met de komst van “vluchtelingen”, waaronder er genoeg zijn die kennelijk als belangrijkste doel hebben dat de islam en de sharia in het Westen zullen overheersen, ben ik bang dat als niet heel hard wordt ingegrepen, we zullen moeten wennen aan dit soort gebeurtenissen. Anders zal een verkeerd signaal worden afgegeven aan “vluchtelingen”. Niet voor niets, en ik denk ook niet geheel onterecht, noemt een Duitse feministe de aanrandingen in Keulen “het gevolg van valse tolerantie en mislukte integratie”.

Lees de open brief van een Duitse schrijfster n.a.v. massale aanrandingen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.