Moskee Den Haag: ‘radicalisering is schuld van toon debat, stigmatisering, populisme en politici’

Op voorstellen om salafisme strafbaar te stellen en de onrust die ontstaan is rond de samenwerking van burgermeester Van Aartsen heeft het bestuur van de salafistische as-Soennah gereageerd in een persbericht.

Het volgende citaat maakt duidelijk wat volgens het moskeebestuur de oorzaak is van radicalisering.

Eén van de voornaamste oorzaken van radicalisering is de groeiende frustratie en onvrede onder moslims over de wijze waarop hun geloof constant gestigmatiseerd en gecriminaliseerd wordt. Zij voelen zich in de steek gelaten door de toon van het debat en de verwijtende vingers die zij steeds toegeworpen krijgen. Ze voelen zich bedreigd door de populistische en xenofobe pleidooien van sommige politici die pleiten voor het inperken van hun vrijheden en zelfs het verbieden van Islamitische organisaties en moskeeën.

De schuld van de radicalisering ligt dus niet bij de islam en de koran, maar bij anderen.

Het moskeebestuur benadrukt dat islam een religie is van vrede, respect en tolerantie.

En tot slot willen we nogmaals benadrukken dat de Boodschap van de Islam gebaseerd is op wederzijds respect, tolerantie, verdraagzaamheid en gerechtigheid. Niemand van de moslims is er op uit om de rechtsstaat te verwerpen, zoals de angsthandelaren willen doen geloven. Het enige wat moslims in Nederland nastreven is in vrede leven met iedereen, als volwaardige burgers met gelijke rechten en plichten.

Hetzelfde aloude liedje wat we vaker horen: het ligt niet aan mij, maar helemaal aan de ander.

Wat echter niet helpt is dat in weinig moslimlanden zij die anders geloven, zoals Christenen, weinig merken van de zgn. “vrede, respect en tolerantie”.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.