De Here Jezus Christus was Jood, géén Palestijn

Twee Palestijnen schreven onlangs: “An official delegation representing our country in Israel has added fuel to the flames of extremism abroad by applauding proven human rights violators and insulting the living descendants of Christ in his home of birth in Palestine“.

Wat opvalt zijn de laatste woorden, door mij vet afgedrukt. Met deze woorden claimt dat Jezus een Palestijn was en dat Palestijnen van Jezus zouden afstammen. Terecht is er dan ook vanuit de Uniting Church of Australia felle kritiek op deze onzinnige bewering.

Het is maar de vraag of “er al eeuwen Palestijnen met een rijke cultuur en een rijk verleden in een vruchtbaar Palestina” hebben gewoond.

Echter, niets is minder waar. De Bijbel maakt duidelijk dat de Here Jezus afstamt van de Joodse koning David (Matth. 1; Luk. 1:69). De Here Jezus was duidelijk een echte Jood, een Israëliet.

Wat deze twee Palestijnen doen is m.i. misbruik maken van het Bijbelverhaal voor politieke doeleinden.

Overigens maakt voor wat betreft het geloof niet uit van wie je afstamt. Het heil in Christus is voor alle mensen op de wereld, de Joden, de Palestijnen, de Europeanen, Amerikanen, Australiërs, Aziaten en Afrikanen (Matth. 28:18-20; Rom. 1:16, 17; Gal. 3:28). In het geloof in Christus valt het onderscheid tussen rassen en afstamming volledig weg!

Dat Palestijnen in Israël het misschien niet altijd gemakkelijk hebben mag dan waar zijn. Maar ze hebben het vele malen makkelijker dan Joden en Christenen in Palestijnse gebieden en Arabische landen! Zelfs de Palestijnen moeten toegeven dat Israëliërs hen helpen in ziekenhuizen. Ik vraag me af of het andersom ooit zou gebeuren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.