Goed 2016 toegewenst!

Het afgelopen jaar is een turbulent jaar geweest. Door oorlogen in moslimlanden zijn vele “vluchtelingen” naar Europa gegaan. Opmerkelijk dat ze juist hun heil bij het Westen zoeken. Daarnaast zijn aanslagen niet meer alleen in het Midden-Oosten, maar ook in Europa. In Frankrijk was een gruwelijke massamoord door moslimterroristen. Maar het geeft gelovigen ook de kans om het mooie van het Christelijk geloof te laten zien.

De wereld veranderd. Maar gelukkig blijft de God van de Bijbel altijd Dezelfde (Hebr. 13:8). Ook Zijn beloften zullen, wat er ook gebeurd, stand houden. Hij heeft beloofd dat Hij altijd met ons zal zijn tot het einde van de wereld (Matth. 28:18-20).

In het geloof zien wij, ook in 2016, uit naar de wederkomst van de Here Jezus in heerlijkheid (1 Thess. 1:10; Tit. 2:11-13). En verwachten wij het Koninkrijk der hemelen waar voor altijd recht en gerechtigheid zal heersen. Dat zal voor de gelovigen in de Here Jezus Christus een geweldig groot en eeuwig feest  worden!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.