NGK-moderamen voorstel: ambten niet voor gemeenteleden met homoseksuele relatie

Het moderamen van de LV van de NGK vindt niet dat de NGK moeten overgaan tot het openstellen van het ambt van ouderling of diaken voor gemeenteleden met een homoseksuele relatie.

Dit voorstel is m.i. gezien de Bijbelse gegevens zeer verstandig. De Bijbel is duidelijk “uiterst negatief” over homoseksuele praktijken in de breedste zin van het woord. Gezien de algemeenheid van de bewoordingen in zowel het OT als het NT is het duidelijk dat wij niet zonder gevaar dit Bijbels voorschrift naast ons kunnen neerleggen. De commissie van de NGK heeft daarnaast m.i. geen steekhoudenargumenten kunnen om de ambten open te stellen voor gemeenteleden die praktiserend homoseksueel zijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.