Gezegende Kerstdagen toegewenst!

Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus; Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.” (Titus 2:13, 14)

Vanaf deze plek wil ik u alvast gezegende Kerstdagen toewensen. Natuurlijk, het Kerstfeest is van oorsprong een heidens feest. En tegenwoordig draait het bij de Kerstdagen vooral om de gezelligheid en het eten.

Maar Christenen vieren met Kerst de geboorte van de Here Jezus, Zijn komst als Mens naar deze aarde. En dat is m.i. een goede traditie. Wat het is een bijzondere betekenis, uniek voor het Christelijk geloof.

Zoals in eerdere posts vermeld, is het in diverse landen verboden voor moslims om het Kerstfeest te vieren. Volgens de koran heeft de god van de moslims ook geen zoon. Maar de God van de Bijbel heeft wel een mens geworden Zoon. Dat is heel bijzonder. Omdat God in Zijn Zoon als het ware in de huid van de mens is gekropen en onder mensen op aarde heeft gewoond, kan Hij met ons meedenken en meevoelen. Hij weet wat wij meemaken, want Hij heeft het zelf allemaal meegemaakt (Hebr. 4:15). Honger, dorst, pijn, vernedering, en zelfs de dood, de dood aan het kruis. Alleen de zonde niet. Gods Zoon heeft ook in Zijn menszijn nooit gezondigd tegen God en mensen.

De God van de Bijbel kijkt niet op grote afstand op ons neer, maar daalde af naar de mensen. Dat maakt de God van de Bijbel ook fundamenteel anders dan de goden van andere religies. Gods Zoon, de Here Jezus werd mens, en droeg aan het kruishout de straf voor onze zonden. Door Zijn dood zorgde de Here Jezus ervoor dat het weer goed kon worden tussen God en de mens (Rom. 5:1-11). Voor ons en in onze plaats. Wie gelooft in de Here Jezus mag daarom uit genade, gratis en voor niets, het eeuwige leven in de hemelse heerlijkheid binnengaan (Joh. 3:16).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.