Attiya Gamri (PvdA): vluchtelingen komen voor onze veiligheid, maar niet onze waarden en normen

Mevr. Attiya Gamri, voorzitter van Vrouwen in de PvdA, zegt letterlijk: “Ze (vluchtelingen) komen voor onze veiligheid, maar niet voor onze normen en waarden”. Zelf vluchtte ze met haar moeder en broers en zussen in 1980 uit Turkije.

Dat we echte vluchtelingen moeten helpen is duidelijk. Maar het is m.i. onacceptabel dat we voor intolerante en gewelddadige vluchtelingen moeten buigen en onze vrijheid moeten inleveren. Wie de normen en waarden van het land waar hij/zij naar toe vlucht niet kan of wil respecteren, kan m.i. beter naar een land gaan waar hij/zij zich meer thuis voelt.

1 thought on “Attiya Gamri (PvdA): vluchtelingen komen voor onze veiligheid, maar niet onze waarden en normen

 1. Attiya Gamri voorzitter van Vrouwen in de PvdA

  Een stukje uit een interview
  “De meerderheid van moslims in Nederland wijst geweld en intolerantie af en houdt zich wel aan de normen en waarden.
  ‘Inderdaad. Maar ik mis wel de mening van die groep. Waar zijn de moslims die opstaan en aangeven dat intolerant gedrag van hun geloofsgenoten onacceptabel is? Waarom reageren hoogopgeleide moslims wel fel op de uitlatingen van Wilders, maar niet op die van moslimfundamentalisten? Dat moet angst zijn.’

  Dit is een redenering die ik niet kan volgen. Ik ben Atheïst, ben het redelijk eens met Richard Dawkins. Mensen die aanstoot nemen aan mijn opvattingen, krijgen van mij een repliek. Vrijheid van meningsuiting, en verzet tegen intolerantie. Zo reageren Moslims op Wilders. Dat is mooi. Stel nu, dat één of andere andere Atheïst vandaag of morgen om zich heen kijkt, en ziet hoe veel ellende de grote Godsdiensten hebben veroorzaakt en nog veroorzaken. Dat zou ik noet een rare opvatting vinden. Dan koopt die man of vrouw een Kalashnikov en gaat en kerk binnen om daar iedereen overhoop te schieten en zo een bgin te maken met vrijheid en gelijkheid en een tolerante samenleving.

  Dat zou ik nooit doen . Moet ik dan opstaan en zeggen: Ik begrijp het gedachtengoed van deze persoon – maar persoonlijk zou ik nooit zo’n laffe terreurdaad plegen? Dat ga ik niet doen. Ik ben niet verantwoordelijk voor de ontspoorde gedachten van een fanaticus. Toch is dit exact de eis die mw. Attiya Gamri stelt. Je mag je “Oh fijn, mevrouw, dit is een democratie”, nog net uitspreken tegen de opvattingen van mensen waarmee je het oneens bent. Dat recht had ik al hoor, toch bedankt. Maar als iemand die een aantal opvattiongen met mij deelt, een terreuractie pleegt, dan moet ik gaan uitleggen dat dat niet mijn daden zijn? Nou, nee. Dat kan iedereen ook wel zelf bedenken. Beste mw. Attiya Gamri. Dit is een democratie. Iedereen heeft het recht, wat mij betreft bijna de plicht, uit te komen voor zijn of haar mening.
  Ook zelfs een Christelijke of een Moslimmening, zolang die niet openlijk ingaat tegen de wettelijke regels die hier gelden. Dat recht zal ik vetrdedigen, en zodra iemand aanzet tot discriminatie op basis van gelooof, geslacht of een huidstintje, zal ik me verzetten. Dat was de afspraak. Maar er is géén enkele manier waarop ik me verantwoordelijk laat maken voor de daden van mensen die op een bepaald punt hetzelfde denken als ik.

  Schuld door associatie : Dat leid al gauw tot: De Joden, Hindoes, Christen, Moslims, etc. deugden niet tenzij ze elke dag komen bewijzen dat ze braaf zijn. Bete mw. Gamri, uw gedachtengoed staat op 2 essentiële punten haaks op de normen en waarden van de Nederlandse rechtsstaat. Ik begrijp en deel de zorgen die U hebt. Ik zal niet tolereren dat er wordt getornd aan onze democratische rechten. Ik zal me steeds verzetten tegen intoterantie ten opzichte van mannen, vrouwen, ongeacht hun geloof, seksuele geaardheid , kleur en het recht op hun opvattingen zolang die binnen de wet blijven zal ik, soms zuchtend, verdedigen. Ik vind het zorgwekkend dat U, als bekleder van een belangrijke politieke positie, 2 opvattingen hanteert die niet passen binnen de rechtsstaat die Nederland pretendeert te zijn. Ik deel en begrijp de zorgen, ik zal op die punten aan uw kant staan. Maar juist de 2 punten waarover u verbazing en onbegrip uitspreekt, zijn essentieel voor die rechtsstaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.