Aanslagen Parijs voeden antireligieus sentiment

Misschien hebt u de beelden gezien van de man die na de aanslagen door moslimterroristen op een piano het in elk geval bij de ouderen bekende lied “Imagine” van John Lennon van de legendarische groep The Beatles speelde. Zo op het eerste oog treffend, indrukwekkend en ontroerend. Maar er is meer aan de hand. Bekijk de tekst eens van het lied “Imagine”:

Imagine there’s no heaven
It’s easy if you try
No hell below us
Above us only sky

Imagine all the people
Living for today
Aha-ahh

Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too

Imagine all the people
Living life in peace
Yoohoo-Ooh

You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man

Imagine all the people
Sharing all the world
Yoohoo-Ooh

You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will live as one

Een aantal gedeelten heb ik vet afgedrukt. Wat opvalt is dat John Lennon in dit lied lijkt te suggereren is dat religie de oorzaak is van de ellende in de wereld. Door het spelen van dit lied direct na de moordaanslagen in Parijs wordt ook weer de suggestie gewekt dat religie de oorzaak is van het vreselijke dat gebeurd is.

En het is ook verschrikkelijk dat in dit geval sommige moslims menen dat ze het recht hebben om anderen, de ongelovigen, massaal te vermoorden. Het is jammer dat ook relatief weinig moslims op ondubbelzinnige deze moordpartijen veroordelen.

John Lennon en de pianist van het filmpje zijn m.i. wel erg kort door de bocht. Op deze wijze scheren ze alle religies over één kam. Alsof alle religies haatdragend en moordzuchtig zijn.

Het Christelijk geloof wijst alle vormen van geweld ondubbelzinnig af. Ook tegen hen die het Christelijk geloof afwijzen. Een Christen zal het hartgrondig oneens zijn met een ongelovige, maar zal deze nooit willen vermoorden of daartoe aanzetten of oproepen. Dat wil niet zeggen dat er in het Christelijk geloof geen plaats is voor oordeel. Maar het is niet aan mensen om als rechter op te treden en het oordeel te voltrekken. Dat is enkel en alleen aan God (Matth. 25:31-46/Joh. 8:1-11/Rom. 14:10).

Christenen vallen niet onder het oordeel van God. Niet omdat ze zulke goede mensen zijn. Of omdat ze geen fouten maken. Maar omdat God Zijn enige Zoon, de Here Jezus, in hun plaats voor hun zonden aan het kruis heeft sterven (Joh. 3:16; Rom. 3:23-26, 5:8). Alleen door het geloof in de Here Jezus krijgen ze deel aan het eeuwige leven in het hemels Koninkrijk van God (Ef. 2:8-10).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.