Amerika: professor geschorst om bewering dat Christenen en moslims in dezelfde god geloven

In Amerika heeft het Wheaton College (een Christelijke universiteit) professor Larycia Hawkins geschorst omdat ze op Facebook zou hebben beweerd dat Christenen en moslims in dezelfde god zouden geloven. Ze schijft: “I stand in religious solidarity with Muslims because they, like me, a Christian, are people of the book. And as Pope Francis stated last week, we worship the same God.

Lees de verklaring van het Wheaton College.

Maar Christenen zijn niet gelovigen die in een boek geloven, maar in God en de door Hem naar deze aarde gezonden Zoon, de Here Jezus Christus. Het boek van de Christenen is de Bijbel, dat zij aanvaarden als het betrouwbarden en gezaghebbende Woord van God.

Daarnaast is overduidelijk de god van de moslims niet dezelfde als de God van de Bijbel. Er zijn vele onoverbrugbare verschillen. Een belangrijk verschil is dat de God van de Bijbel een Zoon heeft, de Here Jezus (Joh. 3:16). De god van de moslims heeft geen zoon. Het feest van de geboorte van de Here Jezus is dan ook een voor het Christelijk geloof uniek feest. Daarnaast leert de Bijbel duidelijk dat mensen niet gered worden van de eeuwige straf door werken, maar door de onverdiende genade van God die ons om niet wordt gegeven door het geloof in de Here Jezus (Ef. 2:8-10).

3 thoughts on “Amerika: professor geschorst om bewering dat Christenen en moslims in dezelfde god geloven

    • Volgens de Bijbel is er maar één God. En dat is de God die we alleen kunnen leren kennen als we de Bijbel lezen. Alle andere “goden” zijn volgens de Bijbel geen echte goden maar afgoden en ondergeschikt aan de God van de Bijbel.

    • Volgens de Bijbel is er maar één God. Deze God kunnen wij alleen leren kennen door het gelovig lezen van de Bijbel. Gods eigen Zoon, de Here Jezus, werd mens, en dat gedenken en vieren Christenen met het Kerstfeest. Dat laatste geloven overigens de Joden niet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.