Naar welke landen gaat Europees ontwikkelingsgeld?

Merkwaardig genoeg gaat het Europees geld dat gereserveerd is voor ontwikkelingshulp niet naar de allerarmste landen, zoals je zou verwachten. Het geld gaat vooral naar China, India, Pakistan en Turkije. Nog merkwaardiger is dat veel van dat geld bepaald niet besteedt wordt voor het bestrijden van armoede…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.