EC: extra controle burgers Europa

De Europe Commissie wil extra controle op Europe burgers als ze de EU in- of uitreizen. Dit is wel heel opmerkelijk. De onveiligheid is immers niet ontstaan primair door gewone Europese burgers, maar o.a. door de haast ongecontroleerde en massale instroom van “vluchtelingen”. Bij sommige van deze personen is duidelijk dat er banden zijn met terroristische groeperingen als IS. Zo werd bij “vluchtelingen” in Noorwegen honderden verontrustende foto’s op zijn mobiele telefoon ontdekt. Foto’s van IS-vlaggen en gruwelijke executies. Het zou m.i. dan ook beter zijn als de EC beter controleert wie de EU binnengaat. Echte vluchtelingen moeten we uiteraard zonder meer helpen. Maar IS-sympathisanten en e.d. moeten we buiten Europa zien te houden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.