De Bijbel en geweld

Op het Internet is een filmpje waaruit de suggestive wordt gewekt dat de Bijbel, net als de koran, een boek is waarin geweld tegen de medemens gelegitimeerd wordt. Er wordt dat gewezen op de wetten en bepalingen in de eerste vijf boeken van de Bijbel. Bijvoorbeeld Lev. 18:20 en 20:13, waarin wordt.

Overigens halen de twee “presentatoren” teksten wel aardig uit hun verband. Zo wordt de suggestive gewekt dat in de Bijbel staat dat een vrouw die onderwijs geeft, de hand moeten worden afgehakt. Ik weet niet welke Bijbel deze heren in handen hebben, maar dit staat werkelijk nergens in de Bijbel.

Uiteraard heeft het weinig zin om je tegen dit soort onzin te verdedigen. Maar ik waag toch een poging.

Lev. 18:20 en 20:13

De wetten en bepalingen waaruit geciteerd wordt zijn ruim 4000 jaren geleden aan het volk Israel, het volk van God, gegeven. God gaf niet alleen deze geboden mee, ook andere: niet echtbreken, niet stelen, niet doodslaan. Daarop stonden ernstige straffen. Het was aan het volk Israel om deze straffen uit te voeren. Deze bepalingen gelden daarom ook niet voor nu. Veel Christenen wijzen homoseksuele relaties op grond van wat in de Bijbel staat, m.i. terecht, af. Maar geen enkele serieuze Christen zal iemand vanwege homoseksuele activiteiten ter dood willen brengen. Ook Paulus, die dit verbod handhaaft, maakt nergens melding van het ter dood brengen van homoseksuelen (1 Kor. 6:9-11).

Deut. 25:11-12/1 Tim. 2:11-12

In Deut. 25:11-12 lezen we van bepalingen die, net als die in Lev. 18/20, 4000 jaren geleden aan het volk Israel werden gegeven. Als twee mannen vechten, en de vrouw van een van de mannen grijpt de belager van haar man bij zijn edele delen, dan moet voor straf haar hand worden afgehouwen.

In 1 Tim. 2:11-12 leert Paulus dat een vrouw niet mag onderwijzen. Dat geldt voor alle duidelijkheid voor de kerkelijke situatie. Maar ik heb nooit geweten dat je een vrouw die dat wel doet, de hand zou moeten afhakken. En dat staat er ook niet. Dit is gewoon ordinair een tekst uit het verband halen. Zo kun je ook wel leren dat de Bijbel wil dat we net als Judas onszelf allemaal ophangen (Matth. 27:5; Luk. 10:37). Kortom, wat deze “presentatoren” beweren is nergens op gebaseerde regelrechte onzin.

Kortom: de Bijbel geeft nergens een gebod aan Christenen om zich op welke wijze dan ook met geweld te keren tegen hen die geen Christen zijn. Maar de Bijbel is inderdaad geen zacht boek. De Bijbel spreekt weliswaar van vergeving van zonden voor de gelovigen omdat de Here Jezus de straf van God voor ons en in onze plaats aan het kruis heeft gedragen (Joh. 3:16). De Bijbel spreekt ook van de eeuwige straf voor de ongelovigen (Joh. 3:36). Voor alle duidelijkheid: het is niet aan Christenen om deze straf te voltrekken. Dat zal God op Zijn tijd zelf doen. Daar heeft Hij mensen niet voor nodig.

Deut. 28:53

In dit tekstgedeelte staat: “En gij zult eten de vrucht uws buiks, het vlees uwer zonen en uwer dochteren, die u de HEERE, uw God, gegeven zal hebben; in de belegering en in de benauwing, waarmede uw vijanden u zullen benauwen“.

Wie dit gedeelte in de context leest waarin het geschreven is, zal ontdekken dat het hier niet gaat om een gebod van God. Hier wordt beschreven wat met het volk Israël zal gebeuren als ze God verlaten en Zijn geboden niet houden.

2 thoughts on “De Bijbel en geweld

 1. De wetten en bepalingen waaruit geciteerd wordt zijn ruim 4000 jaren geleden aan het volk Israel, het volk van God, gegeven. God gaf niet alleen deze geboden mee, ook andere: niet echtbreken, niet stelen, niet doodslaan. Daarop stonden ernstige straffen. Het was aan het volk Israel om deze straffen uit te voeren. Deze bepalingen gelden daarom ook niet voor nu. Veel Christenen wijzen homoseksuele relaties op grond van wat in de Bijbel staat, m.i. terecht, af. Maar geen enkele serieuze Christen zal iemand vanwege homoseksuele activiteiten ter dood willen brengen. Ook Paulus, die dit verbod handhaaft, maakt nergens melding van het ter dood brengen van homoseksuelen (1 Kor. 6:9-11).

  Dus 4000 jaar geleden gaf God die geboden. En het volk moest de straffen uitvoeren. Maar die straffen gelden nu niet meer? Waarom dan? God heeft ze toch bevolen!
  En als de straffen niet meer gelden, waarom gelden dan de geboden nog wel?
  Is het niet meer dat de leiders toen die straffen hebben bedacht en dat zij nog enkele geboden hebben bedacht die wellicht niet door God zijn afgekondigd? Alleen de 10 geboden zijn toch door God zelf in steen gebeiteld?

  • Ik zou je willen adviseren om de Bijbel eens helemaal door te lezen. Dan ontdek je het unieke van de Bijbel. De Bijbel is niet op een dag uit de lucht komen vallen. Integendeel, de Bijbel is in de loop van ruim 1500 jaar ontstaan. Zoals ik al aangaf zijn diverse bepalingen specifiek aan het volk Israël geschreven. Vele daarvan hebben ook voor Christenen afgedaan. Ik denk aan de vele offerwetten. Veel geboden gelden nog wel. Dat kun je opmaken uit het feit dat ze in zowel het OT als het NT voorkomen. Ik denk aan de bijvoorbeeld de 10 geboden. Afgoderij, overspel, stelen, begeren, vals spreken worden in OT en NT verboden. Datzelfde geldt ook voor wat betreft het verbod op homoseksuele praktijken.

   De 10 geboden werden door God Zelf geschreven. Van de rest van de geboden lezen we vaak dat ze door God aan het volk zijn gegeven, vaak door Mozes. Er is niets wat er op wijst dat de leiders er van alles hebben bij bedacht. Regelmatig in de Bijbel lezen we dat God tot mensen sprak. Ook die woorden hebben gezag.

   Overigens wil e.e.a. niet zeggen dat God de mensen die tegen Hem zondigen niet zal straffen. In het OT zien we dat God dat zeker doet. Ongeveer 2000 jaar geleden liet God Zijn Zoon, de Here Jezus, sterven aan het kruis. Dat deed Hij vanwege onze zonden (Joh. 3:16). Wie gelooft in God en Zijn Zoon, zal daarom door God niet meer gestraft worden als straks het eeuwige oordeel komt. Wie niet gelooft in God en Zijn Zoon, zal de straf zeker niet ontlopen (Joh. 3:36). Jezus maakt ook duidelijk dat Hij niet gekomen is om te straffen, maar de verloren mensen te zoeken en te redden (Joh. 8:1-11).

   Alleen, en dat is belangrijk: God Zelf zal de mensen die niet in Hem wilden geloven, straffen. Daar heeft God geen mensen voor nodig. Sterker nog: de Here Jezus zegt niet voor niets: “Wie van u zonder zonde is, werpe de eerste steen” (Joh. 8:7).

   Vandaar dat Paulus nergens schrijft dat mensen die zich inlaten met homoseksuele praktijken gestenigd moeten worden. Maar hij maakt wel duidelijk dat dergelijke mensen “het Koninkrijk van God niet zullen beërven” (1 Kor. 6:9-11).

   Kortom: de Bijbel is niet mals over de zonde. Maar het oordeel is duidelijk niet aan mensen, maar enkel en alleen aan God Zelf.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.