“Word vrienden met een moslim. Dan versla je IS.”

Word vrienden met een moslim. Dan versla je IS.” Een artikel vorige week in dagblad Trouw.

Dit artikel lijkt de indruk te wekken dat juist de moslims het slachtoffer zijn van terreuraanslagen zoals die in Parijs. En dat deze massamoorden gepleegd door moslims als oorzaak hebben dat we nu in het Westen kennelijk niet zo aardig doen tegen moslims. Moslims zouden in het Westen achtergesteld en onderdrukt worden.

Voor alle duidelijkheid: als Christen geloof ik dat we onze naaste moeten liefhebben, zoals de Here Jezus ons dat ook heeft geleerd (Matth. 22:35-40). Sterker nog: de Here Jezus leert ons te bidden voor hen die ons vervolgen (Matth. 5:44). Het vervolgen van Christenen is niet ongebruikelijk in veel moslimlanden. De Here Jezus vraagt ons juist niet met geweld tegen moslims te keren, maar met gebed. Dat betekent niet dat we ons aan moslims moeten onderwerpen. Want de liefde tot God en Zijn gebod moet altijd voorop staan.

“Word vrienden met een moslim.” Ik weet niet of IS daar nou zou van onder de indruk zou zijn. Het zou veel mooier zijn als moslims in het vrije Westen zich openlijk en actief zouden inzetten voor vervolgden, waaronder Christenen, in moslimlanden en zich uitspreken tegen elke vorm van geweld. Ik ben er van overtuigd dat dat bij IS veel meer indruk zou maken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.