Doel IS en jihad: breken van hen die anders denken

De soennitische sheikh Abu-Bakr Naji zei: “No one should feel safe without submitting, and those who refuse to submit must pay a high price. The aim of our movement is to turn the world into a series of wildernesses in which only those under our rule enjoy security.

Vertaald: “Niemand mag zich veilig voelen zonder zich te onderwerpen [aan de islam], en zie die weigeren zich te onderwerpen moeten een hoge prijs betalen. Het doel van onze beweging is om de wereld in een serie wildernissen te veranderen waarin alleen zij die zich aan onze regels onderwerpen veilig zijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.