Homoseksuele relaties in de oudheid

Volgens ds. J. Mudde, voorstander van de acceptatie van homoseksuele relaties binnen de NGK, was men in de tijd van Paulus bekend met homoseksuele relaties “in liefde en trouw”. Dr. Wolter Rose (GKv) weerlegt hem m.i. vrij overtuigendOok Theo Boer, universitair docent ethiek (PTHU Groningen/TU Kampen) ziet op grond van de Bijbel geen ruimte voor homoseksuele relaties (ook niet voor die “in liefde en trouw”).

Ook het boek dat ds. Mudde geschreven heeft, weet mij niet te overtuigen dat we als kerken homoseksuele relaties zouden moeten accepteren. De Bijbel is duidelijk negatief over homoseksuele relaties in de breedste zin van het woord.

2 thoughts on “Homoseksuele relaties in de oudheid

  1. ‘Eigenlijk is alles al gezegd’, zo reageerde J.L. Packer eens, toen hem om zijn standpunt inzake homoseksualiteit werd gevraagd. Hij verwees daarin naar de hermeneutische studie van Rober AJ Gagnon (the Bible and homoseksual practice). Verdrietig dat mannen als Mudde en Bouma zo weinig bereid zijn zich hierin te verdiepen…

    • M.i. heeft dr. Packer volkomen gelijk. Ds. Mudde en ds. Bouma bijvoorbeeld erkennen denk ik ook wel dat de Bijbel consequent “uiterst negatief” over homoseksuele praktijken spreekt. Alleen is het duidelijk dat ds. Mudde hieronder uit wil komen door te stellen dat wat de zegt over homoseksuele praktijken niet voor onze moderne tijd zou gelden. De Bijbel zou dan niet negatief spreken over moderne homoseksuele praktijken, zeker niet de zgn. homoseksuele relaties in “liefde en trouw”. M.i. is deze poging van ds. Mudde in zoals te lezen in zijn recent verschenen boek sympathiek, maar weinig overtuigend en succesvol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.