Albert Einstein vs. John Stewart Bell

Albert Einstein, de grondlegger van de relativeitstheorie, heeft op een punt toch ongelijk. De vraag is: kunnen twee deeltjes, ongeacht hun afstand, een rechtstreekse verbinding met elkaar hebben? Ook al is die afstand enorm groot, bijvoorbeeld als een deeltje zich aan de andere kant van de Melkweg bevindt.

Volgens de relativiteitstheorie kan dergelijke informative met maximal de snelheid van het licht (ruim 300.000 km/s in vacuum) reizen. Een rechtstreekse verbinding is dan ook niet mogelijk. Immers, stel dat een deeltje zich op aarde bevindt, en een ander deeltje bij de zon, dan duurt het ruim 8 minuten voordat de informative gesynchroniseerd is.

Natuurkundige John Stewart Bell bedacht een experiment dat wat Einstein de “spookachtige invloed op afstand” werd genoemd, toch echt bestaat.

Wetenschappers van de TU-Delft hebben laten zien dat electronen in diamanten, gescheiden door een afstand van 1,3 km, toch wat we noemen met elkaar verstrengeld kunnen zijn.

Deze ontdekking heeft ook toepassingen voor de praktijk. Het legt bijvoorbeeld de basis voor communicatie die niet te onderscheppen valt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.