Corien Oranje: “Overtuigd dat God alles heeft geschapen door evolutie.”

In het RD is een interview tussen theologe en kinderboekenschrijfster Corien Oranje en natuurkundige prof. dr. Cees Dekker te lezen. Samen hebben ze een nieuw boek geschreven: “Het geheime logboek van topnerd Tycho”. Corien Oranje ervaart “in ieder geval een grote ontspanning, nu ze de Bijbel niet hoeft te lezen als een natuurkundeboek; dat het letterlijk zo gebeurt is als het er staat“. Het doel van het boek is duidelijk: kerkjongeren vertellen dat evolutie en geloof in God samen gaan.

Nu is de Bijbel zeker niet bedoeld als natuurkundeboek. In de Bijbel lezen we hoe God hemel, aarde, bomen, bloemen, planten, vissen, vogels en dieren en ook de mens schiep. Gen. 1-11 wordt in de Bijbel duidelijk als echt gebeurde geschiedenis gepresenteerd. In het N.T. bijvoorbeeld worden gedeelten uit Gen. 1-11 door de Here Jezus, maar ook apostelen als Paulus en Petrus aangehaald als echt gebeurd.

Als je Genesis 1-11 als geschiedenis overboord gaat gooien, kom je vanzelf in de problemen met de rest van de Bijbel. De Bijbel vertelt duidelijk dat de dood als gevolg van de zonde van de eerst mens in de wereld is gekomen. Maar volgens de evolutietheorie hoort de dood bij deze wereld. Daarnaast zet Paulus de personen Adam en de Here Jezus tegenover elkaar. Door de eerste Adam kwam de zonde in de wereld. De tweede Adam, de Here Jezus bracht door Zijn dood aan het kruis het leven.

Dat alles brengt ons overduidelijk in problemen met de moderne opvattingen binnen de natuurwetenschap. Nu geloof ik zelf niet dat Bijbel en de natuur elkaar tegenspreken. Want beide zijn werk van God. Wel kunnen de Bijbel en onze opvattingen over de natuur elkaar tegenspreken. Als we er van uitgaan dat alles geleidelijk ontstaan is door uniforme natuurlijke processen en geen ruimte geen aan het voor ons onbegrijpelijke scheppende werk van God, dan komen we inderdaad vanzelf uit op de evolutietheorie.

De man van Corien Oranje (predikant van de NGK in Groningen) “durft nu pas over Genesis 1 en 2 te preken; hij ervoer dat als een wespennest. Nu is zijn vraag: hoe kun je Genesis 1 tot en met 3 lezen met de evolutietheorie in het achterhoofd?“.

M.i. is Genesis 1 tot en met 3 (en ook de rest van de Bijbel) niet te lezen met de evolutie in het achterhoofd. De evolutietheorie gaat lijnrecht in tegen wat de Bijbel leert. De enige wijze om de Bijbel en de evolutie met elkaar te laten samengaan is immers door Genesis 1-11 niet meer als geschiedenis te lezen.

Als we dat doen, zal de prijs die we daarvoor betalen waarschijnlijk hoger zijn dan we denken. En ik denk niet dat we daarmee uiteindelijk de jongeren bij het geloof en de kerk zullen houden. Integendeel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.