Eindelijk afgestudeerd aan het NG Seminarie

Vandaag was het een mooie, zonnige dag. Maar ook een bijzondere dag omdat ik eindelijk in de Nederlands Gereformeerde Kerk van Wezep het kandidaatsexamen theologie aan het Nederlands Gereformeerd Seminarie mocht afsluiten en de bijbehorende bul in ontvangst mocht nemen. Ik ben de laatste student die afstudeert aan het Seminarie dat binnenkort opgeheven zal gaan worden. Het was geen gemakkelijke studie. Maar ik ben dankbaar dat de studie op goede wijze met goed resultaat afgesloten mocht worden.

Bij deze wil ik alle docenten, maar ook de leden van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht, maar ook de Nederlands Gereformeerde kerken die met het Seminarie hebben samengewerkt (IJsselmuiden, Zalk, Schiedam, Oostzaan, Wapenveld, Zaandam, Wieringermeer en Urk) bedanken voor de mogelijkheid die ik heb ontvangen om de studie aan het Seminarie af te ronden. Het is jammer dat aan uw taak een einde is gekomen. Ik denk er met dankbaarheid aan terug.

2 thoughts on “Eindelijk afgestudeerd aan het NG Seminarie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.