Wordt seropositief zijn genormaliseerd?

Voormalig kindster Danny Pintauro (hij speelde in “Who ‘s the Boss?”) vertelde onlangs dat dertien jaar bekend werd dat hij seropositief is. Dat is natuurlijk geen geweldig nieuws.

In de westerse maatschappij is het actief homoseksueel zijn steeds meer geaccepteerd. Ondanks dat men ervan op de hoogte is dat m.n. mannen met wisselende homoseksuele contacten een behoorlijk risico hebben op om het HIV virus op te lopen. Dat risico wordt ook steeds meer en meer geaccepteerd. Je zou de indruk kunnen krijgen dat het oplopen van HIV door wisselende homoseksuele contacten normaal gevonden wordt. Terwijl het AIDS, ondanks de (dure) medicijnen tegen deze ziekte, nog steeds niet te genezen is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.